Kancelaria Radców Prawnych Jakubiec

Specjalizacje

                                              Specjalizacja Kancelarii

 

Profil kancelarii jest szeroki z uwagi na dobór specjalizacji przez poszczególnych Członków Zespołu i Współpracowników.

 

                                          Sprawy indywidualne.

 

1       Prawo cywilne - sprawy o zapłatę, z gwarancji i rękojmi, wykonania umów w relacjach z    

         konsumentami, postępowania egzekucyjne i powództwa przeciwegzekucyjne, doradztwo i   

         formułowanie umów cywilnoprawnych, sprawy wieczystoksięgowe, ochrona posiadania.

 

2.            Prawo spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

3.            Prawo rodzinne – rozwód, separacja, alimenty, podział majątku.

4.            Prawo pracy – ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania za niezasadne rozwiązanie

              umów o pracę itp.

5.            Prawo karne – obrona w sprawach karnych .

6.            Odszkodowania – sprawy o zapłatę odszkodowania przeciwko sprawcom oraz   

              ubezpieczycielom o brakujące a należne kwoty.

7.            Sprawy administracyjne – reprezentacja przed  urzędami oraz sądami administracyjnymi w

              zakresie prawa ochrony środowiska, wodnego, budowlanego, zagospodarowania

              przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

8.         Odszkodowania obejmujące obniżenie wartości nieruchomości – za naruszenia norm ochrony środowiska, w tym hałas generowany przez przedsiębiorstwa i podmioty publiczne.

 

 

                                            Obsługa prawna przedsiębiorstw.

 

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm, w szczególności w zakresie:

 

1.            Prawa handlowego – sporządzanie i kontrolowanie umów.

2.            Reprezentacja przed urzędami i sądami – Kancelarię reprezentuje  grupa doświadczonych

              prawników procesowych, posiadających doświadczenie w sprawach gospodarczych.

3.            Windykacja należności – Kancelaria oferuje przystępną formę odzyskiwania należności od

              nierzetelnych kontrahentów.

4.            Dyżury w siedzibie klienta – Kancelaria w ramach obsługi prawnej przewiduje również

 

              pełnienie dyżurów w siedzibie Klienta.