Kancelaria Radców Prawnych Jakubiec

Nasz zespół

Senior

Radca prawny Robert Jakubiec

Absolwent UAM w Poznaniu, Wydział Prawa i administracji na kierunku prawo. Ukończył aplikację sędziowską.  Orzekał w sprawach gospodarczych. Przez 25 lat prowadził Kancelarię finansowo-prawną zajmującą się najszerzej rozumianą obsługą inwestycyjną. Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego, administracji, prawa spółek, prawa podatkowego oraz  obsługi prawnej przedsiębiorstw.

 

 Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Poznaniu. »

Senior

Adwokat  Krzysztof Jakubiec

Absolwent UAM w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo. W czasie studiów współpracował z przedstawicielami wszystkich zawodów prawniczych. Od 2002 roku na stałe współpracował z Kancelarią finansowo-prawną w dziale inwestycji i obsługi prawnej przedsiębiorstw. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

 

Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W trakcie przygotowywania pracy doktorskiej w zakresie międzynarodowego prawa publicznego. »

Senior

Radca prawny  Lidia Jakubiec

Absolwentka UAM w Poznaniu, Wydział Prawa i administracji na kierunku prawo. Ukończyła aplikację radcowską. Przez 25 lat współpracowała z Kancelarią finansowo-prawną zajmując  się obsługą inwestycyjną przedsiębiorstw. Specjalistka w dziedzinie prawa lokalowego,  prawa pracy, prawa rodzinnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

 

Członkini Komisji Sportu Okręgowej Izby Radców Prawnych. »

Senior

Adwokat  Izabela Jakubiec

 

Absolwentka UAM w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo. Od roku 2005 współpracowała z najlepszymi kancelariami adwokackimi w Poznaniu najpierw jako praktykant, a następnie aplikant. Po zdaniu egzaminów uzyskała uprawnienia adwokackie. Specjalistka z dziedziny prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego i rodzinnego. »